ZAOSTŘENO NA ELEKTRO!

Správné třídění a recyklace je klíčem ke spokojené budoucnosti. Ročně lidstvo vyprodukuje stovky miliónů tun odpadu.

Z toho samotný elektroodpad tvoří jednu z nejrychleji rostoucích kategorií. Je proto potřeba myslet na budoucnost a pomoci naší planetě.

Zjistěte, proč byste měli recyklovat
Zjistěte, jaké jsou druhy zařízení a jak je recyklovat.

A víte, co je to vlastně elektroodpad?
S námi vše zjistíte a jednou provždy se vyznáte. 
Nebuďme lhostejní.

Víte, že plastové hračky s baterií nebo akumulátorem do žluté popelnice nepatří?!

Dejte velký pozor, kam odkládáte staré hračky, pokud obsahují baterii nebo akumulátor. Právě tyto hračky jsou častým zdrojem požáru. Je tedy s nimi potřeba nakládat jako s jakýmkoliv jiným elektrospotřebičem, tedy odevzdat je pouze na místa určená pro sběr elektrospotřebičů!

Co je to recyklace elektra?


Recyklace elektra je proces recyklace elektrotechnických a elektronických zařízení (tzv. elektrospotřebičů), které už nejsou funkční nebo je uživatelé nechtějí dále používat. Mezi taková zařízení patří například ledničky, mobilní telefony, počítače, televizory, obecně spotřebiče do kuchyně, hudební přehrávače a mnoho dalších.

Recyklace elektroodpadu je důležitá, protože elektrospotřebiče obsahují nebezpečné látky, jako jsou freony, rtuť, olovo, kadmium a další, které mohou škodit životnímu prostředí a lidskému zdraví v případě, kdy nejsou zpracovány správně. Tyto látky mohou být recyklovány a využity k výrobě nových produktů, což snižuje potřebu těžby nových surovin.

Recyklace elektroodpadu obvykle začíná tříděním elektrospotřebičů na jednotlivé komponenty, které jsou následně recyklovány ve specializovaných zařízeních. 

Bádáte, jak a co odevzdat k recyklaci?


Jdu si koupit nový spotřebič

Jdete si koupit nový spotřebič? Skvělé! A věděli jste, že v prodejně můžete odevzdat ten starý - tzv. kus za kus?

Doba je digitální a nakupujeme online. Při objednávce na e-shopu mnohdy dostanete možnost odvést starý spotřebič rovnou s dovozem nového zařízení.

Chci vyhodit starý spotřebič 

Vyhledejte nejbližší sběrné místo v okolí vašeho bydliště. Tam můžete vysloužilé elektrospotřebiče zdarma odevzdat.

Vysloužilé elektro lze vyhodit do vyznačeného kontejneru (na vysloužilé elektro).

Odevzdejte staré elektro v místech zpětného odběru.

Druhy zařízení a proč recyklovat?


Lednice a klimatizace

Jedna lednice totiž obsahuje přibližně
115 g freonů a zhruba 80 g oleje.
Věděli jste to?

PC, TV a monitory

Odbornou recyklací můžeme získat druhotné suroviny jako plast, železo
i barevné kovy.

Domácí spotřebiče

Recyklaci elektrozařízení můžeme získat suroviny pro další výrobu - měď, kobalt, stříbro nebo zlato.

Světelné zdroje

Správnou recyklací nejen zabráníme úniku škodlivých látek jako např. rtuti, ale i získáme suroviny jako plast, kov a sklo.

Mobily a tablety

Míra opětovného získání použitých kovů
z mobilů a tabletů činí přes 85 %.

Baterie a akumulátory

Při vyhození použité baterie do směsného odpadu se z ní uvolní škodlivé látky,
včetně těžkých kovů.

Co byste rozhodně měli vědět?

Proč recyklovat?

Můžeme získat mnoho materiálů k výrobě nových spotřebičů.

Kovy: Elektroodpad obsahuje mnoho kovů, jako jsou železo, hliník, měď a olovo, které lze recyklovat a opětovně použít.

Plasty: V elektroodpadu jsou také plastové díly, které lze recyklovat a použít například pro výrobu nových plastových výrobků.

Sklo: Některá elektronická zařízení, jako jsou monitory nebo televizory, obsahují skleněné panely, které lze recyklovat. 

Kondenzátory a baterie: Tyto komponenty obsahují nebezpečné látky, jako jsou rtuť, kadmium a olovo, které je třeba recyklovat zvlášť, aby nedošlo k jejich šíření do přírody.

Elektronické součástky: V elektroodpadu jsou také elektronické součástky, jako jsou čipy, které lze demontovat a recyklovat odděleně. Následně opětovně použít. 

Jak recyklovat?

Způsobu, jak recyklovat je mnoho. Recyklujte a nebuďte lhostejní k matce přírodě. 

Recyklace je důležitý proces, který pomáhá snižovat množství odpadu a šetřit přírodní zdroje. Pokud se chcete dozvědět, jak recyklovat, je nejlepší začít tím, že si prozkoumáte, jaké materiály lze recyklovat a jaké kontejnery jsou k dispozici pro jejich třídění. Většinou existují kontejnery pro papír, sklo, kovy a plastové obaly. Je důležité odstraňovat veškerý nečistý materiál z předmětů určených k recyklaci, aby se minimalizovalo riziko kontaminace a snížil se náklad na třídění odpadu. Dále je důležité být obeznámen s tím, co může být recyklováno a co ne. Toť obecně k recyklaci.

V rámci elektroodpadu je pak mnoho způsobů, jak jej recyklovat. Při nákupu nového můžete odevzdat výměnou svůj starý elektrospotřebič. Při online nákupu mnohé e-shopy nabízejí odvaz starých spotřebičů. Ve svém okolí můžete najít také sběrný dvůr a tam elektrospotřebič zdarma odevzdat. Či můžete využít k tomu určené kontejnery.  

Co recyklovat?

Bádáte nad tím, co vše lze recyklovat? Podívejte se do sekce "druhy zařízení" a zjistíte více. Níže ale pár tipů.

Malé elektrospotřebiče: Mezi malé elektrospotřebiče k možné recyklaci řadíme například vysavače, mixéry, topinkovače, rychlovarné konvice, žehličky, holiče, fén a další menší spotřebiče.

Velké elektrospotřebiče: Patří sem například ledničky, pračky, sušičky, sporáky, trouby, mikrovlnné trouby a klimatizace.

Elektronické zařízení: Tato kategorie zahrnuje počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony, tiskárny, televizory a monitory.

Osobní péče: Zde můžeme vyjmenovat elektrické zubní kartáčky, holičské strojky, epilátory, vysoušeče vlasů a další.

Světelné zdroje: K recyklaci patří například žárovky, zářivky, LED diody a další typy světelných zdrojů.

Proces zpracování