Lednice a klimatizace - co sem vše patří?

Tato elektrozařízení sem patří:

Lednice, mrazničky, klimatizace, výrobníky ledu, výdejní automaty s chlazením, tepelná čerpadla, zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu, elektrické radiátory.

Proč recyklovat?

Pokrok lidstva jde ruku v ruce s novými vynálezy a možnostmi, jak si ulehčit každodenní život. Tyto vymoženosti - těžba nerostných surovin, elektrárny a továrny - ale mají negativní vliv na životní prostředí. Pokud je tu šance některé suroviny a materiály použít znovu, neměli bychom ji propásnout.

Správnou recyklací ve speciálních recyklačních závodech můžeme uchránit i své zdraví. Některé látky, které se v elektrozařízeních nachází, jsou totiž pro člověka i přírodu nebezpečné, jako rtuť, olovo nebo kadmium.

PS: Pokud na produktu najdete přeškrtnutou popelnici znamená to, že tento výrobek nepatří do popelnice na směsný odpad, ale je určen k ekologické recyklaci. 

Věděli jste, že z porušených chladniček dochází k úniku freonu (chladiva)? Freony se řadí mezi tolik skloňované skleníkové plyny, uvolňují chlor a ten ničí ozonovou vrstvu.

Jak probíhá recyklace a kam odvézt?

Jednoduše můžete tato vysloužilá elektrozařízení dovézt do sběrného dvora, místa zpětného odběru, červeného kontejneru, odnést na prodejnu, kde kupujete nový produkt, do kontejneru na vysloužilá elektrozařízení nebo nechat odvézt specializovanou službou, kterou najdete při googlování. Všechny tyto cesty pak vedou do specializovaných míst, kde dojde k ekologickému zpracování.

Jak probíhá samotná recyklace ledničky? Při rozebrání jsou nejdříve odstraněny nebezpečné látky. Pak je spotřebič rozdrcen a dochází k třídění jednotlivých materiálů: kov, plasty a nekovové materiály. Z těch se pak vyrobí nové produkty. 

„Věděli jste, že se v České republice každoročně dostane do ovzduší až 8 tun ekvivalentu CO2 kvůli nesprávné recyklaci ledniček a mrazáků?“