Mobily a tablety - co sem vše patří?

Spotřebiče do 50 cm:

Mobily, tablety, osobní počítače / notebooky, drobná kancelářská zařízení, GPS a další navigační zařízení, routery, mnohé PC komponenty jako jsou čipy a tak dále.

Proč recyklovat?

Můžeme opět využít suroviny, ze kterých byla tato zařízení vyrobena. Například u mobilů je návratnost použitých kovů okolo 90% (99 % u mědi, 98 % u zlata a 90 % u stříbra, paladia a platiny).

I v mobilních telefonech se nachází látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí i člověka, stejně jako cenné látky, které by neodbornou recyklací (pokud ho hodíte do směsného odpadu) přišly vniveč. 

PS: Pokud na produktu najdete přeškrtnutou popelnici znamená to, že tento výrobek nepatří do popelnice na směsný odpad, ale je určen k ekologické recyklaci. 

„Věděli jste, že mobilní telefon ukrývá cenné kovy? V jednom mobilu se skrývá kolem 25 miligramů zlata a zhruba desetkrát tolik stříbra.“

Jak probíhá recyklace a kam odvézt?

Jednoduše můžete tyto produkty dovézt do sběrného dvora, místa zpětného odběru, červeného kontejneru, odnést na prodejnu, kde kupujete nový produkt, do kontejneru na vysloužilá elektrozařízení nebo nechat odvézt specializovanou službou, kterou najdete při googlování. Všechny tyto cesty pak vedou do specializovaných míst, kde dojde k ekologickému zpracování.

Jak probíhá samotná recyklace například mobilů? Z mobilních telefonů jsou vyndány baterie, které se recyklují zvlášť. Poté dochází k rozbití na malé částečky. Následně se vyseparují jednotlivé materiály. V případě telefonů lze znovu využít 90% materiálů.

„Věděli jste, že i přesto, že jsou mobilní telefony nejprodávanějším elektrospotřebičem, zrecykluje se jich celosvětově jen okolo 6%.“