Světelné zdroje - co sem vše patří?

Tato elektrozařízení sem patří:

Lineární zářivky (trubicové světelné zdroje), úsporné žárovky i klasické žhavené žárovky, výbojky (rtuťové, sodíkové, halogenidové aj.), LED světelné zdroje – LED žárovky, LED reflektory, LED pásky, LED lampy a veškerá ostatní osvětlovací zařízení se zabudovanými LED diodami, textilní a oděvní výrobky s vestavěnou elektronikou.

Proč recyklovat?

Některé žárovky jsou recyklovatelné, některé ne, a zatímco jsou některé nebezpečné pro životní prostředí, jiné jsou takzvaně eko.

Nejen, že se z žárovek dá získat mnoho zdrojů jako sklo, mosaz, hliník, ale úsporné žárovky obsahují i množství rtuti a pokud se žárovka dostane z běžné popelnice na skládku, místo do specializovaného závodu na recyklaci, uvolní se při jejím rozbití tato pro člověka toxická látka do ovzduší. 

PS: Pokud na produktu najdete přeškrtnutou popelnici znamená to, že tento výrobek nepatří do popelnice na směsný odpad, ale je určen k ekologické recyklaci. 

„Věděli jste, že můžete životnímu prostředí pomáhat už koupí méně „škodlivé“ žárovky? 25 wattová LED žárovka vyprodukuje skoro až o desetinu méně CO2, než ta klasická.“

Jak probíhá recyklace a kam odvézt?

Žárovky mohu donést na prodejnu, kde si kupuji nové, nebo do sběrného dvora, v místech zpětného odběru, či využít jinou službu. Pozor nepatří do červeného kontejneru (mohly by se rozbít).

Opět výše zmíněné cesty vedou do speciální recyklační firmy na zpracovatelskou linku. Žárovka projde soustavou drtičů a mlýnků, odkud je pak dále materiál tříděn v sítech. Materiály jsou rozděleny na železné kovy, neželezné kovy, sklo a plasty. Speciální pozornost je věnována rtuti, která je chemicky stabilizována. I části skla, které jsou rtutí znečištěny se speciálně čistí. Přečištěná rtuť je znovu využita v chemickém průmyslu. Ze skla se může vyrobit další žárovka, z recyklovaných kovů třeba součástky k vašemu jízdnímu kolu. 

„Věděli jste, že ze žárovky se při správné recyklaci může znovu využít až 96% všech materiálů, ze kterých byla vyrobena?“