PC, TV, monitory - co sem vše patří?

Tato elektrozařízení sem patří:

Velkoplošné obrazovky, nástěnné displeje, sportovní časomíry, monitory (klasické počítačové monitory, podkladní či objednávkové systémy se zobrazovací jednotkou), tablety a čtečky, televize (všechny druhy technologií a úhlopříček), LCD panely a fotorámečky, notebooky, ultrabooky, laptopy, navigace a meteostanice s obrazovkou větší než 100 cm2, interaktivní tabule a další.

Proč recyklovat?

Díky recyklaci, můžeme získat zpět suroviny jako plasty nebo kovy a ušetříme tak mnoho energie i životní prostředí. Pokud například tablet nezrecyklujete ekologicky správně, ale jednoduše ho hodíte do popelnice, tak při jeho rozbití dojde k uvolnění nebezpečných látek jako kadmia nebo olova do půdy, podzemních vod a při spalování i do ovzduší.

PS: Pokud na produktu najdete přeškrtnutou popelnici znamená to, že tento výrobek nepatří do popelnice na směsný odpad, ale je určen k ekologické recyklaci. 

Věděli jste, že se daří v EU ekologicky zrecyklovat pouze okolo 40% elektroodpadu? Přímo v Česku je to okolo 56%, nejsme tedy pod průměrem, ale ani nijak nevynikáme.

Jak probíhá recyklace a kam odvézt?

Jednoduše můžete tyto produkty dovézt do sběrného dvora, místa zpětného odběru, červeného kontejneru, odnést na prodejnu, kde kupujete nový produkt, do kontejneru na vysloužilá elektrozařízení nebo nechat odvézt specializovanou službou, kterou najdete při googlování. Všechny tyto cesty pak vedou do specializovaných míst, kde dojde k ekologickému zpracování.

Jak probíhá samotná recyklace elektrozařízení v této skupině? Nejdříve dochází k rozebrání tak, aby se oddělily části, které obsahují nebezpečné látky, které se nachází nejčastěji v bateriích. Poté dochází k rozbití, rozdrcení a oddělení kovových, nekovových a plastových částic. Z těch se následně vyrábí nové produkty.

„Věděli jste, že nejlepším „recyklátorem“ elektroodpadu je Chorvatsko? Obyvatelům se tam daří zrecyklovat až 81% veškerého elektronického a elektrického odpadu.“