Co všechno lze považovat za elektroodpad?

V podstatě se jedná o všechny výrobky, které fungovaly na elektrický proud nebo baterie, od kalkulaček, fenů na vlasy, přes tužkové baterie až po lednice. Jednoduchá pomůcka, jak je poznat je, že se na nich nachází symbol přeškrtnuté popelnice, která naznačuje, že se nesmí vyhodit do směsného odpadu. Je nutné je třídit a recyklovat.

Díky recyklaci ve speciálních recyklačních střediscích nemá jejich další zpracování negativní vliv na životní prostředí. Elektroodpad obsahuje pro zdraví a životní prostředí škodlivé látky jako například rtuť, olovo nebo freony.

Naopak se ale z něho dají získat druhotné suroviny, které slouží k výrobě nových výrobků. Například ze žárovky se dá znovu využít až 96% původního materiálu, z mobilního telefonu až 81%. 

„Vaše stopa! Člověk podle odhadu za svůj život vyprodukuje 1 tunu elektroodpadu.“

Ještě "neumřel"

Máte elektrospotřebič, který ještě funguje, ale vy už ho nevyužijete? Darujte ho. Projekt Elektrowinu – "Jsem zpět", odebírá funkční elektrospotřebiče, které jsou po kontrole provozuschopnosti a bezpečnosti darovány charitám a neziskovým organizacím. Více informací najdete ZDE.

A věděli jste, že od roku 2021 musí při prodeji nových elektrozařízení obchodník uvést na účtence výši recyklačního příspěvku, který byl odveden na zpracování elektrozařízení po skončení jeho životnosti?

Tato problematika spadá pod záštitu Ministerstva životního prostředí a řídí se zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.