Proč recyklovat elektrozařízení?

Pokrok lidstva jde ruku v ruce s novými vynálezy a možnostmi, jak si ulehčit každodenní život. Tyto vymoženosti, těžba nerostných surovin, elektrárny a továrny ale mají negativní vliv na životní prostředí. Pokud je tu šance některé suroviny a materiály použít znovu, neměli bychom ji propásnout.

Oběhové hospodářství v praxi!

Recyklací elektrozařízení můžeme získat mnoho materiálů k výrobě nových spotřebičů a tím odlehčit naší planetě.

Kovy: Elektroodpad obsahuje mnoho kovů, jako jsou železo, hliník, měď a olovo, které lze recyklovat a použít jako suroviny pro nové výrobky.

Plasty: V elektroodpadu jsou také plastové díly, které lze recyklovat a opětovně použít.

Sklo: Některá elektronická zařízení, jako jsou monitory nebo televizory, obsahují skleněné panely, které lze recyklovat a použít pro výrobu nových skleněných výrobků.

Kondenzátory a baterie: Tyto komponenty obsahují nebezpečné látky, jako jsou rtuť, kadmium a olovo, které je třeba recyklovat zvlášť kvůli bezpečnosti.

Elektronické součástky: V elektroodpadu jsou také elektronické součástky, jako jsou čipy, které lze demontovat a recyklovat odděleně. Následně opětovně použít. 

„Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?“

Fakta a mýty okolo třídění elektroodpadu

Fakta v číslech:

  • Podle Evropské unie každý rok vznikne v průměru 24 kg elektroodpadu na jednoho obyvatele.

  • V roce 2020 bylo v České republice recyklováno 61 742 tun elektrozařízení.

  • Z recyklovaných surovin se dá vyrobit až 60 % nových výrobků.

  • V recyklovaném mobilním telefonu se může nacházet až 40 různých kovů.

Mýty okolo třídění:

  • "Je lepší všechno házet do jednoho kontejneru, třídění stejně nic neřeší." - Toto tvrzení je samozřejmě nepravdivé. Třídění elektrozařízení umožňuje recyklaci cenných surovin a minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí.

  • "Nemusím recyklovat elektrozařízení, mohu ho hodit do komunálního odpadu." - Pozor! Za vhození elektroodpadu do komunálního odpadu vám může hrozit pokuta až 100 000 Kč.

  • "Elektrozařízení můžu odhodit kamkoli, stejně si to někdo najde a využije." - Nelegální skládky elektrozařízení jsou nebezpečné a mohou způsobit vážné zdravotní problémy!

Proces zpracování