Druhy zařízení a jak je recyklovat?

Dnes a denně slýcháme o neustále zhoršujícím se klimatu, úbytku přírodních zdrojů a v neposlední řadě o rapidně se zvyšující produkci odpadů. Jenom v EU se celkově například v roce 2020 vyprodukovalo přes 225 miliónů tun všech odpadů. Do tohoto počtu znatelně zasáhl i tzv. elektroodpad, který je nejrychleji rostoucí kategorií odpadů. 

Z celkového objemu elektroodpadu je přitom recyklováno pouze 40 %. To je alarmující údaj. Přitom v recyklaci elektroodpadu je ukrytý klíč ke zdravější planetě. Proč? Odpověď najdete například zde: Proč recyklovat?

Nejčastější lidskou chybou je nevědomost, jak s elektroodpadem pracovat. Především prosím myslete na to, že elektroodpad nepatří do komunálního odpadu. Co kam patří se dozvíte zde: Jak na třídění.

Druhy zařízení a proč recyklovat?


Lednice a klimatizace

Jedna lednice totiž obsahuje přibližně
115 g freonů a zhruba 80 g oleje.
Věděli jste to?

Domácí spotřebiče

Recyklaci elektrozařízení můžeme
získat suroviny pro další výrobu - měď, kobalt,
stříbro nebo zlato.

Mobily a tablety

Míra opětovného získání použitých kovů
z mobilů a tabletů činí přes 85 %. 

PC, TV a monitory

Odbornou recyklací můžeme získat
druhotné suroviny jako plast, železo
i barevné kovy.

Světelné zdroje

Správnou recyklací nejen zabráníme úniku
škodlivých látek jako např. rtuti, ale i získáme
suroviny jako plast, kovy a sklo.

Baterie a akumulátory

Při vyhození použité baterie do směsného
odpadu se z ní uvolní škodlivé látky,
včetně těžkch kovů.

Proč recyklovat?

Pokrok lidstva jde ruku v ruce s novými vynálezy a možnostmi, jak si ulehčit každodenní život. Tyto vymoženosti, těžba nerostných surovin, elektrárny a továrny ale mají negativní vliv na životní prostředí.

Pokud je tu šance některé suroviny a materiály použít znovu, neměli bychom ji propásnout. 

Správnou recyklací ve speciálních recyklačních závodech můžeme uchránit i své zdraví. Některé látky, které se v elektrozařízeních nachází, jsou totiž pro člověka i přírodu nebezpečné, jako rtuť, olovo nebo kadmium.

Víte, jak probíhá recyklace lednice?

Nejprve jsou odstraněny plastové a skleněné doplňky, které se recyklují u jiných zpracovatelů. Hydraulickými nůžkami je odříznut kompresor, odsaje se chladicí médium a olej.

Nakonec je tělo chladiče odvezeno do drtící linky. Z jedné strany do drtiče vjíždějí celé lednice (zbavené elektrosoučástí, olejů a plynů), z druhé strany vyjíždějí rozdrcené části o velikosti kolem třech centimetrů. Zároveň je odsáván pěnový polyuretan a zbytky plynů. PUR se využívá například ve stavebnictví, dále máme plasty, železo, neželezné kovy jako hliník nebo měď. Po roztřídění na čisté materiály se tyto suroviny používají k výrobě nových produktů.

„Věděli jste, že u porušených chladniček dochází k úniku freonu (chladiva)? Freony se řadí mezi tolik skloňované skleníkové plyny - uvolňují totiž chlor a ten ničí ozonovou vrstvu.“

Proces zpracování