O nás

Společnost ELEKTROWIN a.s., která stojí za projektem "Zaostřeno na elektro", byla založena 25. května 2005
jako provozovatel kolektivního systému, a to výrobci velkých a malých domácích spotřebičů,
do obchodního rejstříku byla zapsaná 15. července 2005.

5. prosince 2005 nabylo právní moci rozhodnutí o registraci kolektivního systému ELEKTROWIN a.s. na MŽP pod evidenčním číslem KH 001/05-ECZ, v roce 2022 pak MŽP rozhodlo o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Předmět činnosti:

provozování a řízení kolektivního systému, zajišťujícího výrobcům společné plnění jejich povinností pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení, informování konečného uživatele o zpětném odběru a další povinnosti s tím související:

  • zajišťování kolektivního plnění povinností výrobců na území České republiky v rozsahu oprávnění společnosti k provozování kolektivního systému,
  • informování konečného uživatele a osvětová činnost,
  • poradenská, výzkumná a publikační činnost v oblasti zpětného odběru, opětovného použití a recyklace odpadních elektrozařízení, a
  • správa vlastního majetku.

Ve stanovách společnosti je zakotvena nezisková činnost.

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 32 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 571 000 tun.

Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.

Sběrnou síť tvoří téměř 14 800 sběrných míst, z toho více než 4 600 je veřejně dostupných. Veřejně dostupná místa jsou vytvořena ve spolupráci s 1 500 městy a obcemi na 2 300 sběrných dvorech a umístěných kontejnerech na malé spotřebiče a v 2 400 provozovnách posledních prodejců. Veřejný sběr také probíhá prostřednictvím mobilních svozů v zaregistrovaných obcích a v obcích, kde působí sbory dobrovolných hasičů, kterých je do našeho projektu zapojeno na 1 700. Další sběrná místa jsou vytvářena speciálně pro projekty zaměřené na zpětný odběr elektrozařízení, např. ve školách v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, ve firmách (vězeňská služby, dopravní podniky apod.)

Akcionáři společnosti:

Akcionáři společnosti jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. (Bosch, Siemens, Gaggenau)

Candy Hoover ČR s.r.o. (Candy, Hoover, Haier, Zerowatt)

ELECTROLUX s.r.o. (AEG, Zanussi, Electrolux)

ETA a.s. (ETA, GoGEN, Hyundai, Goddess, Gallet, JVC, Valera, GND)

Favia s.r.o. (ELICA)

GORENJE spol. s r.o. (Gorenje, MORA, Hisense)

Groupe SEB ČR s.r.o. (Tefal, Moulinex, Rowenta, Krups)

MIELE, spol. s r.o.

Philips Česká republika s.r.o.

Whirlpool CR s.r.o. (Whirlpool, Indesit)

Podle § 45 odst. 6 b.) Zákona o výrobcích s ukončenou životností je kolektivní systém povinen zveřejnit:

  • Podíl akcionářů na základním kapitálem společnosti ZDE.
  • Seznam členů statutárních orgánů společnosti ZDE, který je dostupný také na www.justice.cz

Společnost ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 27257843, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10027.