O nás

Společnost ELEKTROWIN a.s., která stojí za projektem "Zaostřeno na elektro", byla založena 25. května 2005
jako provozovatel kolektivního systému, a to výrobci velkých a malých domácích spotřebičů,
do obchodního rejstříku byla zapsaná 15. července 2005.

5. prosince 2005 nabylo právní moci rozhodnutí o registraci kolektivního systému ELEKTROWIN a.s. na MŽP pod evidenčním číslem KH 001/05-ECZ, v roce 2022 pak MŽP rozhodlo o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Předmět činnosti:

provozování a řízení kolektivního systému, zajišťujícího výrobcům společné plnění jejich povinností pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení, informování konečného uživatele o zpětném odběru a další povinnosti s tím související:

  • zajišťování kolektivního plnění povinností výrobců na území České republiky v rozsahu oprávnění společnosti k provozování kolektivního systému,
  • informování konečného uživatele a osvětová činnost,
  • poradenská, výzkumná a publikační činnost v oblasti zpětného odběru, opětovného použití a recyklace odpadních elektrozařízení, a
  • správa vlastního majetku.

Ve stanovách společnosti je zakotvena nezisková činnost.

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 32 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 571 000 tun.

Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.

Sběrnou síť tvoří téměř 14 800 sběrných míst, z toho více než 4 600 je veřejně dostupných. Veřejně dostupná místa jsou vytvořena ve spolupráci s 1 500 městy a obcemi na 2 300 sběrných dvorech a umístěných kontejnerech na malé spotřebiče a v 2 400 provozovnách posledních prodejců. Veřejný sběr také probíhá prostřednictvím mobilních svozů v zaregistrovaných obcích a v obcích, kde působí sbory dobrovolných hasičů, kterých je do našeho projektu zapojeno na 1 700. Další sběrná místa jsou vytvářena speciálně pro projekty zaměřené na zpětný odběr elektrozařízení, např. ve školách v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, ve firmách (vězeňská služby, dopravní podniky apod.)

Akcionáři společnosti:

Akcionáři společnosti jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. (Bosch, Siemens, Gaggenau)

Candy Hoover ČR s.r.o. (Candy, Hoover, Haier, Zerowatt)

ETA a.s. (ETA, GoGEN, Hyundai, Goddess, Gallet, JVC, Valera, GND)

Favia s.r.o. (ELICA)

GORENJE spol. s r.o. (Gorenje, MORA, Hisense)

Groupe SEB ČR s.r.o. (Tefal, Moulinex, Rowenta, Krups)

MIELE, spol. s r.o.

Philips Česká republika s.r.o.

Whirlpool CR s.r.o. (Whirlpool, Indesit)