Ani třídění a recyklace odpadu neodnaučila Čechy zakládat černé skládky

04.12.2023

Dnes už to není tak časté jako například v 90. letech, přesto ten smutný pohled můžeme vidět i nadále - černé skládky. Ve volné přírodě, podél silnic a možná vás to překvapí, ale z hlediska zákona je černou skládkou i vše, co lidé odloží u popelnic. Své místo na nich, bohužel, má i elektroodpad, jak se nedávno opět potvrdilo například v Liberci.

Jednu tunu a dvacet kilogramů odpadu odvezli při nedávném úklidu černé skládky v krajském městě Libereckého kraje. Tu nejen rozebrali, odpad vytřídili a odvezli k likvidaci, ale také provedli rozbor, co všechno hromada nepotřebného odpadu obsahovala.

Úklidová šichta

Parta lidí úklidem skládky strávila běžnou pracovní dobu, tedy osm hodin. Co v ní všechno našli? Podrobnosti uvádí Liberecká drbna:

 • papír a lepenku 4,3 %
 • plasty 6,8 %
 • sklo 4 %
 • kovy 2,7 %
 • nápojové kartony 0,1 %
 • textil 7,1 %
 • minerální odpad 39,4 %
 • nebezpečný odpad 0,6 %
 • elektroodpad 1,5 %
 • bioodpad 1,3 %
 • zbytkový odpad 32,2 %

Vznik černé skládky je v současnosti o to větším prohřeškem, že existuje dostatek míst, kde lze většinu zmíněných materiálů odložit. A obvykle k nim stačí od domu ujít pár kroků. Přesto černé skládky v Česku zůstávají smutnou součástí reality, v níž všichni žijeme. A jejich počet se jen těžko určuje přesně.

Rozmanitost černých skládek

Pneumatiky, suť, zemina či kabely a staré lednice, pračky apod. To všechno můžete na černých skládkách obvykle najít. Problém nastává, pokud nepotřebné věci na jednom místě zůstávají ležet dlouho, jak upozorňuje Portál občana: "Včasné nahlášení černé skládky je důležité, protože čím dříve je provedeno její odstranění, případně je zabráněno jejímu dalšímu vytvoření (např. zábranou vjezdu na pozemek), tím více se snižují rizika pro životní prostředí a také klesají náklady na provedená opatření."

Černá skládka není vhodnou volbou pro odložení žádného druhu odpadu. V případě elektroodpadu ovšem může mít její založení mimořádně závažné následky, jedná se především o únik nebezpečných látek, jako je rtuť ze zářivek, freony z lednic apod. Velkým problémem zůstávají také těžké kovy. Všechny zmíněné látky mohou kontaminovat ovzduší, půdu i vodu, tedy všechny složky našeho životního prostředí.

Pokud máte podezření na únik nebezpečných látek do volného prostoru, vždy volejte policii a hasiče. Nikdy byste se o nápravu škod neměli pokoušet sami.

Kam černé skládky hlásit?

Pokud se vám naskytne pohled na hromadu odpadu tam, kde nemá co dělat, bez váhání to oznamte. Nevíte kam? Napovědět vám může i místo, kde černá skládka vznikla:

 • ohrožuje skládka okolní vody? Pak podejte podnět na místně příslušnou obec s rozšířenou působností
 • skládka je současně nelegální stavbou? Informace o ní směřujte na místně příslušný stavební úřad
 • je na první pohled zřejmé, že odložený odpad ohrožuje přírodu kolem? Pak to dejte vědět České inspekci životního prostředí, pokud k úniku dojde, volejte rovnou Policii ČR

Podnět můžete podat i anonymně, vždy byste ale měli jasně určit adresáta, místo, kde se skládka nachází a datum, kdy informace o ní podáváte.