Čistá a zdravá Evropa? Až pochopíme nutnost a nezbytnost recyklace

04.01.2024

V ČR se daří recyklovat téměř polovinu vyprodukovaného elektroodpadu, podle tvrzení Evropského parlamentu je to přesně 46,5 %. To nás drží nad průměrem sedmadvaceti evropských zemí, v nichž se v roce 2020 vybralo 10,3 kg elektroodpadu na hlavu. Když vezmeme v potaz, že podle Českého statistického úřadu v EU tou dobou žilo 447 milionů lidí, asi si dokážeme představit to ohromné množství dále nepotřebných věcí. Nebo možná spíš už ani nedokážeme… 

Jaké spotřebiče nejčastěji končí na sběrných místech? Podle Eurostatu se jedná o pračky a sporáky, které činí více než polovinu vybraného odpadu. Dále nejvíce vyhazujeme počítače, laptopy či tiskárny. Na třetím místě se umístily spotřebiče, jako jsou fotovoltaické panely, videokamery či fluorescenční lampy. Čtvrtá pozice nejčastěji odkládaného elektra patří drobným domácím spotřebičům - mixéry, fény, vysavače apod.

V elektroodpadu se pochopitelně objevují také specializované přístroje - zdravotnická zařízení či elektrické nářadí. Tato kategorie ovšem činí jen 7,2 % z celkového množství odevzdaného elektra.

Elektro se tak stalo nejrychleji rostoucí kategorií odpadů v EU. Do recyklačního koloběhu se podle zpráv Eurostatu ovšem dostane jen 40 % z celkového množství, což značně omezuje naše snahy snížit ekologickou stopu, kterou po sobě lidstvo zanechává.

Naděje na změnu?

Názory na to, zda je potřeba situaci změnit a jak rychle, se různí. Přesto Evropská komise představila akční plán pro odpadové hospodářství, jehož prioritou je právě i snížení množství elektroodpadu. Jedním ze způsobů je zavedení práva na opravu, díky němuž by se měla snížit spotřeba elektronických pomocníků, které mnohdy vyhazujeme už při prvních náznacích poruch a defektů. Nový návrh na podporu oprav zboží Evropská komise představila letos v březnu. Po prodejcích požaduje upřednostnění oprav, pokud nebude levnější je vyměnit. Výrobcům má navíc poskytnout práva, která by opravy usnadnila a zlevnila.

Krokem kupředu má být také zavedení jednotných USB nabíječek typu C, které se stanou běžnou nabíječkou pro většinu elektro zařízení v EU do konce příštího roku. Do 28. dubna 2026 pak tímto typem portu budou muset být vybaveny všechny notebooky.

Čistá a zdravá (nejen) Evropa

Do roku 2050 se pak má EU stát uhlíkově neutrální, ekologicky udržitelnou a netoxickou plně oběhovou ekonomikou. Abychom tohoto cíle dosáhli, je ovšem potřeba snahy každého z nás.

To se ale netýká jen Evropanů. Problém s nárůstem elektroodpadu se řeší v zemích po celé planetě. V roce 2017 v koších a kontejnerech skončilo 44,6 milionu tun elektra a jen 20 % z něj bylo řádně recyklováno.

Pomůžete smutnou statistiku změnit? Třiďte elektro, pošlete ho dál…