Jak správně třídit elektrospotřebiče a na co při třídění myslet?

08.04.2023

Ekologie a životní prostředí jsou tématy, které se v dnešní době stávají stále důležitějšími. Jedním z hlavních aspektů ochrany životního prostředí je správné třídění odpadu, včetně elektrospotřebičů.

Prvním krokem při třídění elektrospotřebičů je rozlišit, zda jsou funkční nebo nefunkční. Pokud je elektrospotřebič funkční a použitelný, měli bychom zvážit jeho prodej nebo darování. Zvláštní příležitostí je věnování spotřebiče do projektu Jsem zpět. Pokud už ale není použitelný, měli bychom ho recyklovat. Na elektrospotřebičích najdeme speciální symbol ve tvaru přeškrtnutého koše na kolečkách, který nás upozorňuje na to, že se jedná o elektrozařízení a neměli bychom ho vyhodit do běžného domovního odpadu.

Třídíme dle typu spotřebiče

Dále bychom měli elektrospotřebiče třídit podle typu. Nejlépe nám s tím pomohou přímo na sběrném dvoře, kde budeme přímo instruováno, kam odložit malé spotřebiče (vysavače, žehličky, fény, vrtačky, mikrovlnné trouby, elektrické sekačky apod.), kam velké spotřebiče (pračky, sušičky, myčky, sporáky, bojlery) a kam patří chlazení (např. chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky). Zvláštní skupinou jsou televizory a monitory, další pak světlné zdroje (zářivky, výbojky, žárovky, LED lampy).

Kam jaký vysloužilý elektrospotřebič odnést?

Pokud nevíte, kam svůj elektrospotřebič odnést, existuje několik možností. V mnoha městech jsou sběrná dvory, kde můžete elektrozařízení odevzdat k recyklaci. Další možností jsou prodejny s elektronikou, kde u malých spotřebičů není podmínkou nákup nového spotřebiče. Při hledání nejbližšího sběrného místa můžete využít přehledného vyhledávače na stránce kamsnim.cz.

Je také důležité si uvědomit, že elektrospotřebiče mohou být recyklovány nejen kvůli ochraně životního prostředí, ale také z ekonomických důvodů. Recyklací elektrospotřebičů může být získána množství cenných surovin, které mohou být znovu použity a zpracovány na nové výrobky. Recyklací také pomáháme snížit množství odpadu na skládkách a tím i snižovat náklady na nakládání s odpadem.

Většina elektrozařízení obsahuje také osobní údaje, jako jsou hesla, fotografie a další citlivé informace. Proto je důležité zajistit, aby byly tyto údaje bezpečně odstraněny před recyklací elektrospotřebičů. V některých případech může být třeba vymazat data z elektrospotřebiče pomocí specializovaného softwaru nebo fyzicky zničit pevné disky.

Správné třídění elektrospotřebičů je velmi důležité pro ochranu životního prostředí a udržitelnost naší planety. Dodržování základních pravidel, jako je rozlišení podle typu, bezpečné nakládání a odevzdání na vhodném sběrném místě, nám pomáhá při ochraně životního prostředí a zabraňuje zbytečnému množství odpadu na skládkách. Pokud máte pochybnosti o tom, jak správně recyklovat své elektrospotřebiče, neváhejte se obrátit na místní orgány odpovědné za nakládání s odpady a recyklací.