Kontaminace vody, půdy i ovzduší: Jak planeta trpí vyhazováním starého elektra?

11.09.2023

O souvislosti mezi životním prostředím a recyklací se v posledních letech mluví více než dost. Pravdou ale je, že většině lidí takové informace často vejdou jedním uchem tam a druhým zase ven. Těžko si pod poměrně širokým pojmem představí konkrétní následky. Pojďme si tedy na přímo říct, s čím a jak recyklace přírodě kolem nás pomáhá. Zaměříme se na vyhazování a další využívání elektrospotřebičů.

Voda, půda i ovzduší. Tři základní zdroje na planetě, bez nichž se lidský život jednoduše neobejde. A právě jim dává lidstvo v posledních sto letech pořádně zabrat. Technologický pokrok nám, lidem, přináší možnosti, o jakých se nám původně ani nesnilo. Běžné domácí úkony jsou díky nim hračkou a naše produktivita stoupá po všech směrech. Stejně jako možnosti obměny jednotlivých pomocníků. Spolu s nimi se ale zvyšuje i spotřeba a zátěž, které naše planeta čelí.

Recykluji, recykluješ, recyklujeme

Způsobem jak ne právě pozitivní trend zvrátit, je recyklace. Hodně se o ní mluví, spousta z nás se o ni poctivě snaží, ale nebudeme si lhát, pořád to jaksi není dost. Odborníci vytrvale a čím dál důrazněji poukazují na škody, které se odstraňují jen těžko a zdlouhavě. Čísla nelžou:

"Např. za dva roky kolektivní systém Elektrowin v ČR zpětně zrecykluje více než sto tisíc tun vysloužilých elektrospotřebičů. Na toto množství připadá více než milion tun oxidu uhličitého, který se tak nedostane do ovzduší."

Zúčastnit se nápravy škod přitom můžeme všichni. Stačí správě recyklovat. Plasty, sklo, papír, kovy, bio - a elektrospotřebiče nevyjímaje. Recyklace totiž snižuje množství odpadu na skládkách a ve spalovnách i požadavky na těžbu nových materiálů.

Co dýcháme, jíme a pijeme

Tím, že eliminujeme elektroodpad, snížíme i množství látek, které se z nich dostávají dál. Do spodních vod, do půdy i do ovzduší.

"Z porušených chladniček dochází k úniku chladiva - freonu, ten se řadí mezi velmi skloňované skleníkové plyny, uvolňující chlor, který ničí ozónovou vrstvu."

Odtud odevšud pak mají škodlivé látky otevřenou přímou cestu do našich organismů, v nichž se dlouhodobě usazují a způsobují řadu obtíží. Užitečnost a platnost recyklace je tak nasnadě a jakákoli diskuze o její zbytnosti je jednoduše ztrátou času.

Přesto se objevuje řada mýtů, které její význam snižují. Například.

  • Elektro spotřebiče mohou být vyhazovány se směsných odpadem - Nebezpečná chyba, která vede k už zmíněnému uvolňování škodlivin do našeho životního prostředí. Kolem nás se tak objevuje třeba rtuť, olovo či kadmium. Všechny způsobují závažné zdravotní potíže.
  • Funkční zařízení se musí vždy darovat - Je pravda, že v rámci udržitelnosti a omezení plýtvání je vždy dobré spotřebič věnovat někomu, kdo ho využije. Je ale vhodné zvážit, o jak staré zařízení se jedná. Některé mohou být velmi zastaralé, neúčinné a někdy i nebezpečné.

Co zkušení odborníci jednoznačně nedoporučují, jsou jakékoli pokusy o domácí rozebrání spotřebičů. Právě to může vést nejen k úrazu ale také i úniku nebezpečných látek.

Za projektem Zaostřenonaelektro.cz stojí kolektivní systém ELEKTROWIN. Jeho krédem je: "Správné třídění a recyklace je klíčem ke spokojené budoucnosti." Elektroodpad totiž tvoří jednu z nejrychleji rostoucích kategorií a je třeba myslet na budoucnost naší planety a také včas jednat.