Recyklace elektra: Nejen pračky a PC. Do elektroodpadu patří i dětské hračky

21.08.2023

Recyklujete? Většina lidí bez zaváhání odpoví, že ano. Zkuste se ale zamyslet hlouběji - třídíte skutečně zodpovědně? Na mysli máme především nevyužité elektrospotřebiče, kterých se české domácnosti každoročně po tunách zbavují už dlouhá desetiletí. Buď přestanou fungovat nebo je zkrátka nahradí novější typ. Pokud bychom u tohoto tempa vyhazování nejen elektroodpadu zůstali, brzy bychom planetu úplně zaplnili starými krámy, které navíc mohou škodit našemu životnímu prostředí. To by v neúnosné míře ničilo i získávání dalších a dalších surovin. Řešením je recyklace a možná vás překvapí, co všechno dokáže a čeho všeho se týká.

Elektro spotřebičů jsou plné domácnosti. Pomáhají nám vařit, uklízet, pečovat o sebe i své okolí, komunikovat s ním, pracovat i vzdělávat se a v neposlední řadě se bavit. Plno věcí, které by skončení životnosti měly skončit nikoli na skládkách a ve spalovnách, ale v recyklačním procesu, najdeme i v dětských pokojíčcích. Nejste si jisti, které to jsou? Nápověda - fungují na elektřinu? Ať už je pohání síť nebo baterie, šup s nimi po vyřazení z provozu do elektroodpadu.

A jak uvádí náš web Zaostřeno na elektro, důvody jsou dva:

"Recyklace elektrospotřebičů je dnes již nezbytnou součástí odpadového hospodářství, protože elektrozařízení představují nejen velkou část odpadu, ale také obsahují mnoho cenných surovin a nebezpečných látek."

Mezi ty cenné složky elektroodpadu patří nejen plasty a sklo, ale také kovy, a to i ty cenné - zlato, stříbro, platina a další. Ty se dají znovu použít při výrobě nového zboží. Naopak nežádoucí látky, které je potřeba zlikvidovat odborným způsobem, bývají freony, rtuť, olovo či bromované zpomalovače hoření.

Recyklace elektrospotřebičů krok za krokem

Díky tomu, že speciálně vyškolení pracovníci elektrospotřebiče rozeberou a jednotlivé části vytřídí, jsou v nezanedbatelném měřítku ušetřeny přírodní suroviny. Dále se tak snižují emise skleníkových plynů a naopak celkově zvyšuje ochrana životního prostředí.

Jedná se ovšem o složitý a náročný proces, na němž spolupracují výrobci samotných zařízení, také sami spotřebitelé a recyklační společnosti spolu s vládními organizacemi - řada zemí po celém světě už přistupuje k zákonům, které zajišťují takovou výrobu spotřebičů, které po skončení životnosti budou recyklovatelné a tedy i nadále platné.

A jak tedy recyklační proces vypadá?

Nejprve je potřeba odstranit veškeré nebezpečné látky, jako jsou baterie a žárovky, aby nedošlo k jejich nekontrolovanému uvolnění během dalšího zpracování. Poté jsou elektrospotřebiče rozloženy na jednotlivé části a ty jsou dále zpracovávány. V případě ledniček, je nutné nejprve odstranit chladící médium, aby se zabránilo jeho úniku.


Kam s ním?

Už je nám tedy jasné, co všechno je elektrospotřebič a že ani ten nejmenší, jakým je dětské autíčko na baterky nebo třeba odstraňovač žmolků či holicí strojek, nepatří do směsného odpadu. Ale kde tedy hledat místa, kde je lze bez obav odložit?

Drobné elektrospotřebiče, můžeme si pomoci jednoduchou nápovědou - ty, které bez problémů uneseme v ruce - odneseme do sběrných kontejnerů, kam bychom koneckonců měli odkládat i dále nepoužitelné baterie. Pro zajímavost, ty se rozkládají 2000 - 5000 let.

Větší elektrospotřebiče, jako jsou lednice, trouby, varné desky, vysavače atd. patří do sběrných dvorů. Ty hledejte nedaleko místa svého bydliště. Pokud v něm máte navíc trvalou adresu, nebudete za jejich odložení nic platit.

Třídění odpadu je v současnosti snazší než kdy dřív. Přesto se stále objevují lidé, kteří dále nepotřebné spotřebiče, i ty funkční, odkládají u popelnic v naději, že se jich někdo ujme, a s myšlenkou, že si tak usnadní práci. Kromě toho, že tak často zbytečně plýtvají, dopouštějí se přestupku - založení černé skládky. Přesně tím totiž odložení věcí u popelnic je. A hrozí za něj i pokuta.

Staré a přitom funkční spotřebiče proto raději darujte někomu, kdo jej ještě upotřebí. Řešením je i inzerát, kde zboží nabídnete za odvoz. Ovšem pouze v případě, že není příliš zastaralé a tedy i potenciálně nebezpečné. Anebo s ním zamiřte ke kontejneru či do sběrného dvora. Je to sice delší, ale zato užitečnější cesta.

Za projektem Zaostřenonaelektro stojí společnost ELEKTROWIN a.s. Jejím krédem je: "Správné třídění a recyklace je klíčem ke spokojené budoucnosti." Elektroodpad totiž tvoří jednu z nejrychleji rostoucích kategorií a je třeba myslet na budoucnost naší planety a také včas jednat.