Vysloužilé elektrospotřebiče nepatří do směsného odpadu! Aneb jak se z pomocníků mohou stát nepřátelé

20.10.2023

Třídění odpadu. Hodně se o něm mluví, dost se pro něj dělá, ale pořád je to jaksi málo. Proč? Protože (až příliš) velká část odpadů i nadále končí ve spalovnách či ve volném prostoru, kde výrazným způsobem poškozuje životní prostředí, což se významnou měrou týká starých elektrospotřebičů. Právě o tomto problému je v posledních letech slyšet tak často, že už to nejednomu z nás přijde jako oposlouchané klišé, které jde jedním uchem tam a druhým ven. Pojďme se tedy teď společně blíže podívat na to, co to vlastně v reálu znamená a jaké dopady to má na nás všechny. A proč je potřeba se v třídění obecně zlepšovat.

Snad každý z nás už někdy četl informace o tom, jak dlouho se v přírodě rozkládá kov (desítky let), plast (i stovky let) nebo sklo (nerozložitelné). Elektrospotřebiče, jež už mají své místo v recyklačním procesu také jisté, obsahují všechny zmíněné materiály a ještě řadu dalších, často i nebezpečných látek. Jejich odevzdání k recyklaci je nejen výhodné, ale i správné. Přesto se tak často neděje. Důvody jsou různé a mnohdy i banální, na rozdíl od následků, které nesprávné nakládání s vysloužilým elektrem má.

Je smutnou realitou, že ne každý umí vhodným způsobem naložit s dále nepotřebnými spotřebiči. Velká část z nás si je schovává doma pro případ "co kdyby náhodou". Jiní je vyhodí do směsného odpadu, další zajdou ještě dál za hranici etiky i morálky a odvezou je na černé skládky. Poslední dva zmíněné případy přímo vedou k poškozování planety.

Pojďme si vše zmíněné ukázat na konkrétních příkladech:

Znečištění ovzduší

Všichni víme, že ledničky obsahují freony. Ty při úniku narušují ozónovou vrstvu, která nás chrání před UV zářením. To má negativní vliv na lidské zdraví, způsobuje například rakovinu kůže nebo zánět spojivek.

Kontaminace spodních vod a půdy

Zářivky, jež jsou také nedílnou součástí současných domácností, obsahují rtuť a luminofor. Při nesprávném způsobu likvidace mohou obě látky uniknout do půdy a skrz ní do spodních vod. Ty dále stékají do zdrojů vody, kterou pak všichni pijeme. Například rtuť má negativní dopad na náš imunitní systém i orgány a její účinek může být i fatální.

Další látkou, kterou v půdě můžeme najít ve větším množství než bychom rádi, je kadmium. Toxický kov, který se ukládá v organismu a poškozuje orgány, především játra a ledviny. Do těla se dostává mimo jiné potravou - nejčastěji z obilnin. Kadmium najdeme ve většině elektrospotřebičů. A jak už před lety zveřejnil Státní zdravotní ústav ČR, jeho eliminace v půdě i jídle je jednou z velkých výzev, které před sebou máme.

A nemůžeme opominout olovo. To je pro nejen pro lidské tělo vysloveně nežádoucí. Negativně ovlivňuje krvetvorbu, nervovou soustavu, trávení i reprodukční schopnosti nebo imunitu. A podle jedné ze studií provedených dětským fondem UNICEF má třetina dětí po celém světě vysoký obsah této nebezpečné látky v krvi.

Další benefity recyklace elektroodpadu

Nicméně poctivé třídění elektra má další významný benefit - díky možnosti využít 80 % materiálů, z nichž jsou spotřebiče vyrobeny, není třeba v takové míře suroviny těžit v přírodě, která už tak dost trpí. Mezi ty nejcennější patří zlato, stříbro, palladium a cenné kovy, jejichž množství je navíc velmi omezené.

I těžba samotná s sebou pro přírodu nese fatální následky - ničení krajiny dolováním, přepravou i zpracováním získaných surovin.